Ο δικτυακός τόπος "e-γεωγραφία" αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού κόμβου Ελληνική Πύλη Παιδείας και δημιουργήθηκε με σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της Γεωγραφίας.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να βρει φύλλα εργασίας και σενάρια διδασκαλίας καθώς και όποιο άλλο πολυμεσικό ή συμβατικό υλικό απαιτείται για την υλοποίησή τους.

Περιλαμβάνονται: Χάρτες, προσομοιώσεις, ασκήσεις, παιχνίδια, γενικές πληροφορίες, ιστορικά στοιχεία, πληροφορίες για τη θρησκεία, σύνδεσμοι γεωγραφίας καθώς και προτάσεις για τις κυριότερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

Ο δικτυακός μας τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και είναι ανοιχτός σε προτάσεις για προσθήκες, βελτιώσεις και συνεργασία.

Διαβάστε πρώτα τις Οδηγίες. Περιλαμβάνονται οι οδηγίες για την αξιοποίηση του υλικού και οι "Όροι χρήσης".

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 09-Νοε-2012


 

web html hit counter code

από 25/09/05

Copyright © 2006-09 eduportal.gr
free hit counters here.