ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ: ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ

Κατάλογος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10η

Εκκεντρότητα και μεγάλος ημιάξονας της έλλειψης

  Σχεδίαση έλλειψης με μολύβι και σκοινί

  Το εσωτερικό των πλανητών

  Οι δακτύλιοι του Κρόνου από κοντά

  Η επιφάνεια του Δία

  Τα κυριότερα φεγγάρια του ηλιακού μας συστήματος

  Αλλαγή τροχιάς δορυφόρου

πίσω